دریچه گرد مشبک جهت رفت درمکانهای تک زون وبیشترجهت برگشت وتخلیه ودرهرمکانی قابل استفاده می باشند.
به دلیل دارا بودن اصطکاک کم در برخورد باجریان هوا دارای خروجی حداکثر در شدت جریان بوده واصولا زمانی که مقدار جریان هوا با افت فشار کم و طول پرتاب بلند مورد نیاز است از این نوع دریچه استفاده می شود.
پره های تنظیم هوای موازی این دریچه ها به منظور کنترل مقدار جریان هوا به صورت های افقی وعمودی قرار گرفته اند.
این محصولات باپره های ثابت در حالت های 0 و45 درجه وامکان هوادهی ازیک تا چهار طرف ونیز حالت چرخشی را دارا می باشند.
دریچه گرد مشبک را می توان ازجنس آلومینیوم و ABS تولید کرد.
این دریچه ها به صورت شبکه های 12.5* 12.5 mm ساخته می شوند.
دارای صدای کم می باشند .
هوادهی دراین نوع دریچه هابه صورت رشته ای می باشد.

تماس با ما

از طریق فرم زیر میتوانید با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید

Not readable? Change text. captcha txt